FORRETNINGSBETINGELSER

1. Anvendelsesområde
Følgende forretningsbetingelser gælder for aftaler indgået mellem kunden og Sigrun.nu. Afvigelser herfra skal konfirmeres med skriftlig accept af Sigrun.nu.

2. Indgåede aftaler
Aftaler om levering af ydelser, design, layout, illustration m.v. indgås på baggrund af tilbud godkendt af kunden. Arbejde udover det anførte vil blive faktureret særskilt til gældende timepriser og ikke uden kundens skriftlige accept.

3. Materiale
Alt materiale (tekster, billeder og grafiske elementer) leveres af kunden i elektronisk form, med mindre andet er aftalt. Materialet skal som udgangspunkt være klart til sats, dvs tekster afleveres i færdigkorrekturlæst stand og billeder er i korrekt opløsning. Sigrun.nu kan efter aftale bidrage til klargøring af materialet: Billedredigering, lettere tekstredigering samt evt. levering af original fotos eller illustrationer. Dette faktureres særskilt med mindre andet er aftalt. Sigrun.nu afleverer løsningen i elektronisk form, enten til tredjepart, f.eks. trykkeri, eller til kunden, som selv sender det videre.

5. Kundens forpligtelser
Kunden forpligter sig til at overholde tidsfrister for aflevering af materiale samt sørge for, at materialet overholder den aftalte grad af klargjorthed. Det er kundens ansvar at sørge for alle billedrettigheder og rettigheder til anvendte grafiske elementer forud for levering til sigrun.nu. Kunden har ansvaret for at levere korrekte tryk- eller webspecifikationer, eller sørge for at tredjepart gør det.

6. Sigrun.nu’s forpligtelser
Sigrun.nu garanterer at den leverede løsning ikke krænker tredjepart. Sigrun.nu forpligter sig til at levere den af kunden bestilte løsning til den aftalte pris eller indenfor estimerede tidsramme, samt at gøre kunden opmærksom på og indhente accept af eventuelle afvigelser. Sigrun.nu påtager sig gerne koordinerende kontakt med evt. tredjepart, typisk trykkeri, men påtager sig ikke ansvar for evt. misforståelser imellem trykkeri og kunden eller fejl begået hos trykkeri.

7. Rettigheder
Brugsretten til designet tilfalder kunden ved overdragelse af den aftalte løsning. De leverede løsninger må ikke kopieres, videresælges eller overdrages til tredjepart uden sigrun.nu’s skriftlige accept. Ved brug af designet i andre sammenhænge, nyudgivelser eller genbrug af illustration, forhandles nyt honorar. (Frittaget herfra er alt, hvad der hører under PR for den leverede løsning). Ved indsending af løsningen til designkonkurrencer eller i andre sammenhænge hvor designet spiller en rolle skal Sigrún krediteres.

8. Betaling
Med mindre andet er aftalt gælder betalingsbetingelsen 14 dage netto.