TAK TIL MINE KUNDER

For at vælge løsninger, der kradser lidt i øjet. For det, der kun vil behage, gør sjældent indtryk.

(Den følgende tekst er et uddrag fra min jubilæumsbog, 18 ÅR, og må gerne læses som en kærlighedserklæring.)

Og tak til de mange, som fortalte and­re om mig: Når jeg selv skal være sælger, bliver jeg til den akave­de onkel til ung­doms­festen. Uden mine kunders anbefalinger og synlig­hed, var jeg sgutte kommet langt.

Et frynsegode ved visu­elt ambi­tiøse kunder er nemlig, at de tiltrækker flere af sam­­me slags. Der­for er hvert møde med en ny opdragsgiver lige så ud­fordren­de nu, som for 18 år siden, og det er derfor, jeg elske­r mit arbej­de.

Tak til de andre små firmaer, inklusive grafikere, for sammenhold og skills. Og til mine for­æld­re for at tage kunsthåndværk alvorligt og lære mig, at det, der ser lettes­t ud, ofte kommer af det hårdeste arbej­de.

En grafiker skal meget mere end at få ting til at se ud. Det gra­fiske kræ­ver præcision, ind­levelse og kritisk sans. Ingen ideer er så flot­te, at de ikke kan kasseres, hvis de ikke kan rumme den kompleksitet, opgaven (altid) har.

Derfor forsøger jeg at skabe plads om processen, så den kan bevæge sig. Så inge­n beslutninger for­hind­rer endnu bedre ideer i at opstå. Og det er en metode, der virker. Bare spørg John Cleese!

Mit vigtigste materiale er typografi, som jeg både maler og kom­pone­rer med. Samler på og hus­ker. Gemmer i årevis til den rigtige opgave. Nu er jeg jo fra Arkitektskolen, så jeg har med ham­mer og mejsel hug­get bog­staver i mar­mor med Trajan­søjlen som for­læg, fordi vi med vores egne hænder skul­­le forstå grund­­laget for moder­ne typo­­gra­fi. Jeg har også skåret ru­ner ud i træ, men det var, da jeg var barn og havde en hemmelig klub.

Apropos hemmelig: Skrifter er til­gængelige for alle, men der er tusinder af dem. De har indi­vidu­elle skriftsnit og kan typogra­feres, så samme font fremstår vidt forskelligt. Allige­vel er det som om, der altid kun er én rigtig skrift til hver opgave. Mit blik for det match er min og de respektive kun­ders forretnings­hemme­lig­hed. Derfor nævner jeg ingen nav­ne, hverken på de kendte eller på de mere obskure skrifter, jeg bruger.

Men alle de andre detaljer vil jeg gerne dele
. Kom med backstage og læs med her:

KOMMER SNART:

2013:  J.F. Willumsen Museum

2012:  Bikubenfonden

2011:  Omslag, Ukendt under andet navn

2010:  SCENARIO Magazine, Instituttet for Fremtidsforskning

2009:  Omslag, Anne Lise Marstrand-Jørgensen

2008:  Vinyl, Er De Sjældne

2007:  Logo, The Last Bag

2006:  Omslag, Jomi Masage & DR Big Band

2005:  Katalog, Gyldendals Bogklubber

2004:  Logo, Foreningen af små teatre

2003:  OPUS Magasin

2002:  Logo, QUIST cph

2001:  Omslag,Jeff Matthews

2000:  Omslag, Klakki

1999:  Omslag, Lovebites

1998:  Exlibris Gyldendal

DEN VISUELLE OMFAVNELSE, udstilling 2015 / 2016