TAK TIL MINE KUNDER FOR

at vælge løsninger, der kradser lidt i øjet. Det, der kun vil behage, gør sjældent indtryk.

(Den følgende tekst er et uddrag fra min jubilæumsbog)

Og tak til de mange, som fortalte and­re om mig: Når jeg selv skal være sælger, bliver jeg til den akave­de onkel til ung­doms­festen. Uden mine kunders anbefalinger og synlig­hed, var jeg sgutte kommet langt.

Et frynsegode ved visu­elt ambi­tiøse kunder er nemlig, at de tiltrækker flere af sam­­me slags. Der­for er hvert møde med en ny opdragsgiver lige så ud­fordren­de nu, som for 18 år siden, og det er derfor, jeg elske­r mit arbej­de.

Tak til de andre små firmaer, inklusive grafikere, for sammenhold og skills. Og til mine for­æld­re for at tage kunsthåndværk alvorligt og lære mig, at det, der ser lettes­t ud, ofte kommer af det hårdeste arbej­de.

En grafiker skal meget mere end at få ting til at se ud. Det gra­fiske kræ­ver præcision, ind­levelse og kritisk sans. Ingen ideer er så flot­te, at de ikke kan kasseres, hvis de ikke kan rumme den kompleksitet, opgaven (altid) har.

Derfor forsøger jeg at skabe plads om processen, så den kan bevæge sig. Så inge­n beslutninger for­hind­rer endnu bedre ideer i at opstå. Og det er en metode, der virker. Bare spørg John Cleese!

Mit vigtigste materiale er typografi, som jeg både maler og kom­pone­rer med. Samler på og hus­ker. Gemmer i årevis til den rigtige opgave. Nu er jeg jo fra Arkitektskolen, så jeg har med ham­mer og mejsel hug­get bog­staver i mar­mor med Trajan­søjlen som for­læg, fordi vi med vores egne hænder skul­­le forstå grund­­laget for moder­ne typo­­gra­fi. Jeg har også skåret ru­ner ud i træ, men det var, da jeg var barn og havde en hemmelig klub.

Apropos hemmelig: Skrifter er til­gængelige for alle, men der er tusinder af dem. De har indi­vidu­elle skriftsnit og kan typogra­feres, så samme font fremstår vidt forskelligt. Allige­vel er det som om, der altid kun er én rigtig skrift til hver opgave. Mit blik for det match er min og de respektive kun­ders forretnings­hemme­lig­hed. Derfor nævner jeg ingen nav­ne, hverken på de kendte eller på de mere obskure skrifter, jeg bruger.

Men alle de andre detaljer vil jeg gerne dele
. Kom med backstage og læs med her:

KOMMER SNART:

2013:  J.F. Willumsen Museum

2012:  Bikubenfonden

2011:  Omslag, Ukendt under andet navn

2010:  SCENARIO Magazine, Instituttet for Fremtidsforskning

2009:  Omslag, Anne Lise Marstrand-Jørgensen

2008:  Vinyl, Er De Sjældne

2007:  Logo, The Last Bag

2006:  Omslag, Jomi Masage & DR Big Band

2005:  Katalog, Gyldendals Bogklubber

2004:  Logo, Foreningen af små teatre

2003:  OPUS Magasin

2002:  Logo, QUIST cph

2001:  Omslag,Jeff Matthews

2000:  Omslag, Klakki

1999:  Omslag, Lovebites

1998:  Exlibris Gyldendal

DEN VISUELLE OMFAVNELSE, udstilling 2015 / 2016