MISSION

Når du hyrer mig, får du altid originalt grafisk design.

Betyder det, at alle løsninger ser helt unikke og anderledes ud? Kun hvis det er det rigtige for opgaven. I mange tilfælde er der andre nøgleord i centrum: Troværdighed, elegance, genkendelighed.

Med originalt grafisk design mener jeg:

Opgaven begynder med et blankt papir og ender med en speciallavet løsning

Hvor min faglighed sikrer dig analysen og håndværket.

Og mine antenner giver dig moderne tidløshed frem for udtrådte trends.

Fordi visuel kommunikation er et landskab, hvor vi altid kan finde nye, overraskende veje. Og grafisk design skal være en genvej til modtageren. Helt bogstaveligt.

Sigrún Gudbrandsdóttir 2021
cand.arch. | design