ET SKRIDT NÆRMERE LØSNINGEN

Ny publikation, ny virksomhed, ny lancering? Fortæl mig nærmere – i telefonen, i en mail, eller over en kop friskmalet kaffe på Nørrebro.

Sigrun.nu

Telefon +45 20 83 68 09

Kontor: Fælledvej 16 d · 1.sal · 2200 København N
Det er i tredje baggård, og man ringer på hos Lergaard!

Lad os få dem til at sige 
wow!

Fortæl mig om dit projekt.

3 + 7 =

PRISER

Timeløn 995,- dk kr. eksklusiv moms.

Jeg anbefaler timepris for mindre opgaver og fast pris for de større.

Saml dine projekter og få store rabatter: Få klippekort til visuelt overskud

 

FORRETNINGSBETINGELSER

1. ANVENDELSESOMRÅDE
Følgende forretningsbetingelser gælder for aftaler indgået mellem kunden og Sigrun.nu. Afvigelser herfra skal konfirmeres med skriftlig accept af Sigrun.nu.

2. INDGÅEDE AFTALER
Aftaler om levering af ydelser, design, layout, illustration m.v. indgås på baggrund af tilbud godkendt af kunden. Arbejde udover det anførte vil blive faktureret særskilt til gældende timepriser og ikke uden kundens skriftlige accept.

3. MATERIALE
Alt materiale (tekster, billeder og grafiske elementer) leveres af kunden i elektronisk form, med mindre andet er aftalt. Materialet skal som udgangspunkt være klart til sats, dvs tekster afleveres i færdigkorrekturlæst stand og billeder er i korrekt opløsning. Sigrun.nu kan efter aftale bidrage til klargøring af materialet: Billedredigering, lettere tekstredigering samt evt. levering af original fotos eller illustrationer. Dette faktureres særskilt med mindre andet er aftalt. Sigrun.nu afleverer løsningen i elektronisk form, enten til tredjepart, f.eks. trykkeri, eller til kunden.

5. SIGRUN.NU’s FORPLIGTELSER:
Sigrun.nu forpligter sig til at levere den af kunden bestilte løsning til den aftalte pris eller indenfor estimerede tidsramme, samt at gøre kunden opmærksom på og indhente accept af eventuelle afvigelser. Sigrun.nu garanterer at den leverede løsning ikke krænker tredjepart. Sigrun.nu påtager sig gerne koordinerende kontakt med evt. tredjepart, typisk trykkeri, men påtager sig ikke ansvar for evt. misforståelser imellem trykkeri og kunden eller fejl begået hos trykkeri.

6. KUNDENS FORPLIGTELSER
Kunden forpligter sig til at overholde tidsfrister for aflevering samt at materialet overholder den aftalte grad af klargjorthed. Det er kundens ansvar at sørge for billedrettigheder og rettigheder til anvendte grafiske elementer forud for levering til sigrun.nu. Kunden leverer korrekte tryk- eller webspecifikationer. I tilfælde af at kunden ønsker at opgaven skal tage udgangspunkt i tredjeparts arbejde – (f.eks. en designløsning lavet for kunden af en anden grafisk samarbejdspartner) – er det kundens ansvar at sikre, at Sigrun.nu ved påtagelse af opgaven ikke risikerer at krænke denne tredjepart.

7. RETTIGHEDER:
Brugsretten til designet tilfalder kunden ved overdragelse af den aftalte løsning. De leverede løsninger må ikke kopieres, videresælges eller overdrages til tredjepart uden sigrun.nu’s skriftlige accept. Immaterielle rettigheder tilhører Sigrún (undtaget er løsninger efter kundens designmanual). Ved brug af designet i andre sammenhænge, nyudgivelser eller genbrug af illustration, forhandles nyt honorar. (Frittaget herfra er alt, hvad der hører under PR for den leverede løsning). Ved indsending af løsningen til designkonkurrencer eller i andre sammenhænge hvor designet spiller en rolle skal Sigrún krediteres.

8. FILER OG HÅNDTERING AF AFSLUTTEDE OPGAVER:
Alle layout-arbejdsfiler eller lagdelte foto- / illustrationsfiler tilhører Sigrun.nu og udleveres som udgangspunkt ikke. I nogle tilfælde kan arbejdsfiler overdrages mod honorar. Hvis kunden efter opgavens afslutning får brug for billedfiler, pdf’er el.l., fremsendes disse mod et mindre håndteringshonorar, typisk svarende til et kvarters arbejde. Som udgangspunkt gemmes alle filer ubegrænset, men Sigrun.nu yder ikke garanti.

9. BETALING
Med mindre andet er aftalt gælder betalingsbetingelsen 14 dage netto.

Vi ses på Nørrebro
Telefon +45 20 83 68 09

KONTAKT GRAFISK DESIGNER PÅ NØRREBRO