KLIPPEKORT & PRISER

Timepris 995,- dk kr. + moms.
Jeg anbefaler timepris for mindre opgaver og fast pris for de større.

Eller du kan få rabat med klippekort (alle priser er eksklusiv moms):

KLIPPEKORT 1
2.760,-
– Du får 3 timers grafisk arbejde
– Du sparer 225,-
KLIPPEKORT 2
10.110,-
– Du får 12 timers grafisk arbejde
– Du sparer 1.825,-
KLIPPEKORT 3
22.380,-
– Du får 30 timers grafisk arbejde.
– Du sparer 7460,-

OM KLIPPEKORT I PRAKSIS
………………………………………………
HVORFOR KLIPPEKORT
– Et klippekort giver visuelt overskud uden økonomisk binding.
– Kortet frigiver tid – du slipper f.eks. for at skulle indhente tilbud hvergang, der er en lille, grafisk opgave.
–  Med et klippekort er det nemmere at investere løbende i den visuelle vedligeholdelse. Så nye løsninger bliver konsekvente i forhold til designlinjen.

OVERBLIK
– Du får dit eget login til dit / dine kort og kan følge med i hvordan opgaverne skrider frem. Jeg bruger et dansk software firma, Effihub, til denne funktion.

PRISER & BETALING:
– Alle priser er eksklusiv moms.
– Klippekortet skal bruges indenfor 2 år fra købsdato.
– Rabatpriser er beregnet ud fra gældende timepris, som pr. 2023 er dkkr. 995,-
– Ved køb af klippekort betaler du forud for påbegyndelse af opgaven / opgaverne.
– Betaling foregår ved almindelig fakturering. Ingen betalingsoplysninger nødvendige.
– Hvis du har fast budget, kan du få oprettet et special-klippekort, dog minimum på 5.000,-.
– Ved ltd. edition klippekort sælges kun ét kort pr. kunde med mindre andet er angivet.
– Priserne reguleres årligt pr 1. januar med 2-3 %.

PERSONOPLYSNINGER
De eneste oplysninger, jeg skal bruge for at oprette et klippekort, er almindelig kontaktinfo, som opbevares ifølge G.D.P.R anvisninger.

VILKÅR
– Klippekortene gælder i 18 måneder, på nær det store klippekort, som gælder i 24 måneder.
– Når du bestiller et klippekort, siger du ja til at blive oprettet hos sigrun.effihub.com. Som standard er du tilmeldt udvalgte notifikationer (om forbrug, varsling om kort, der snart udløber o.l.) samt det nyhedsbrev, jeg aldrig får skrevet. Du kan selv framelde alle disse.
– Derudover gælder de samme forretningsbetingelser for klippekortet, som ved øvrige samarbejder.

FORRETNINGSBETINGELSER

Følgende forretningsbetingelser gælder for aftaler indgået mellem kunden og Sigrun.nu.
Afvigelser herfra skal konfirmeres med skriftlig accept af Sigrun.nu.

 1. ANVENDELSESOMRÅDE
Med anvendelsesområde menes det, som designet skal anvendes til. I tilfælde af, at underleverandører eller inhouse-designere hos kunden skal stå for dele af produktionen, kan der være behov for andre aftaler hvad angår materiale, koordination og levering.

Alt design indenfor den indgåede opgave skal dog altid overses af og godkendes – teknisk, æstetisk og kvalitetsmæssigt – af Sigrun.nu

2. INDGÅEDE AFTALER
Aftaler om levering af ydelser, i form af design, layout, illustration m.v. indgås på baggrund af tilbud godkendt af kunden. Arbejde udover det anførte vil blive faktureret særskilt til gældende timepriser og ikke uden kundens skriftlige accept.

3. MATERIALE
Alt materiale fra kunden (tekster, billeder og evt. eksisterende grafiske elementer) leveres af kunden i elektronisk form, med mindre andet er aftalt. Materialet skal som udgangspunkt være klart til sats, dvs tekster afleveres i færdigkorrekturlæst stand og billeder er i korrekt opløsning. Sigrun.nu kan efter aftale bidrage til klargøring af materialet: Billedredigering, lettere tekstredigering samt evt. levering af original fotos eller illustrationer. Dette faktureres særskilt med mindre andet er aftalt. Sigrun.nu afleverer løsningen i elektronisk form, enten til tredjepart, f.eks. trykkeri, eller til kunden.

4. SIGRUN.NU’s FORPLIGTELSER
Sigrun.nu forpligter sig til at levere den af kunden bestilte løsning til den aftalte pris eller indenfor estimerede tidsramme, samt at gøre kunden opmærksom på og indhente accept af eventuelle afvigelser. Sigrun.nu garanterer at den leverede løsning ikke krænker tredjepart. Sigrun.nu påtager sig gerne koordinerende kontakt med evt. samarbejdspartnere eller leverandører, typisk trykkeri, men påtager sig ikke ansvar for evt. misforståelser imellem samarbejdspartnere / leverandører og kunden eller fejl begået af samarbejdspartnere / leverandører.

5. KUNDENS FORPLIGTELSER
Kunden forpligter sig til at overholde tidsfrister for aflevering, samt at materialet overholder den aftalte grad af klargjorthed. Det er kundens ansvar at sørge for billedrettigheder og rettigheder til anvendte grafiske elementer forud for levering til sigrun.nu. Kunden leverer korrekte tryk- eller web-specifikationer med mindre andet er aftalt. I tilfælde af at kunden ønsker at opgaven skal tage udgangspunkt i tredjeparts arbejde – (f.eks. en designløsning lavet for kunden af en anden grafisk samarbejdspartner) – er det kundens ansvar at sikre, at Sigrun.nu ved påtagelse af opgaven ikke risikerer at krænke denne tredjepart.

6. RETTIGHEDER OG KREDITERING
Brugsretten til designet tilfalder kunden ved overdragelse af den aftalte løsning. De leverede løsninger må ikke kopieres, videresælges eller overdrages til tredjepart uden sigrun.nu’s skriftlige accept. Immaterielle rettigheder tilhører Sigrún (undtaget er løsninger efter kundens designmanual). Ved brug af designet i andre sammenhænge, nyudgivelser eller genbrug af illustration, forhandles nyt honorar. (Frittaget herfra er alt, hvad der hører under PR for den leverede løsning).

Det har stor værdi for Sigrun.nu at blive krediteret for sit arbejde i sammenhænge, hvor det er ok og også giver mening for kunden. Ved indsending af løsningen til designkonkurrencer eller i andre sammenhænge hvor designet spiller en væsentlig rolle skal Sigrún dog altid krediteres med navn og firma.

8. FILER OG HÅNDTERING AF AFSLUTTEDE OPGAVER
Alle layout-arbejdsfiler eller lagdelte foto- / illustrationsfiler tilhører Sigrun.nu og udleveres som udgangspunkt ikke. I nogle tilfælde kan arbejdsfiler overdrages mod honorar. Hvis kunden efter opgavens afslutning får brug for billedfiler, pdf’er el.l., fremsendes disse mod et mindre håndteringshonorar. Som udgangspunkt gemmes alle filer ubegrænset, men Sigrun.nu yder ikke garanti.

9. BETALING
Med mindre andet er aftalt gælder betalingsbetingelsen 14 dage netto.