Oprindelig tekst bragt i jubilæumsudgivelsen 18 år – 18 projekter.

DET, DER KUN VIL BEHAGE, GØR SJÆLDENT INDTRYK

 

Så tak til mine kunder, for at vælge løsninger, der kradser lidt i øjet.

Og tak til de mange, som fortalte and­re om mig: Når jeg selv skal være sælger, bliver jeg til den akave­de onkel til ung­doms­festen. Uden mine kunders anbefalinger og synlig­hed, var jeg sgutte kommet langt.

Et frynsegode ved visu­elt ambi­tiøse kunder er nemlig, at de tiltrækker flere af sam­­me slags. Der­for er hvert møde med en ny opdragsgiver lige så ud­fordren­de nu, som for 18 år siden, og det er derfor, jeg elske­r mit arbej­de.

Tak til de andre små firmaer, inklusive grafikere, for sammenhold og skills. Og til mine for­æld­re for at tage kunsthåndværk alvorligt og lære mig, at det, der ser lettes­t ud, ofte kommer af det hårdeste arbej­de.

En grafiker skal meget mere end at få ting til at se ud. Det gra­fiske kræ­ver præcision, ind­levelse og kritisk sans. Ingen ideer er så flot­te, at de ikke kan kasseres, hvis de ikke kan rumme den kompleksitet, opgaven (altid) har.

Derfor forsøger jeg at skabe plads om processen, så den kan bevæge sig. Så inge­n beslutninger for­hind­rer endnu bedre ideer i at opstå. 

Mit vigtigste materiale er typografi, som jeg både maler og kom­pone­rer med. Samler på og hus­ker. Gemmer i årevis til den rigtige opgave. Nu er jeg jo fra Arkitektskolen, så jeg har med ham­mer og mejsel hug­get bog­staver i mar­mor med Trajan­søjlen som for­læg, fordi vi med vores egne hænder skul­­le forstå grund­­laget for moder­ne typo­­gra­fi. Jeg har også skåret ru­ner ud i træ, men det var, da jeg var barn og havde en hemmelig klub.

Apropos hemmelig: Skrifter er til­gængelige for alle, men der er tusinder af dem. De har indi­vidu­elle skriftsnit og kan typogra­feres, så samme font fremstår vidt forskelligt. Allige­vel er det som om, der altid kun er én rigtig skrift til hver opgave. Mit blik for det match er min og de respektive kun­ders forretnings­hemme­lig­hed. Derfor nævner jeg ingen nav­ne, hverken på de kendte eller på de mere obskure skrifter, jeg bruger.

Men andre detaljer vil jeg gerne dele
. Kom med backstage og se mere: her er 18 år, 18 projekter.

INDHOLD

Forord: Om at kradse lidt i øjet – en tak

2016:  Jazzen i blodet – en plakat

2015:  Plads til himlen – et magasindesign

2014:  Livsappetit på tværs af århundreder – et bogomslag

2013:  Farver og vildskab – et museum

2012:  Visioner – en fond

2011:  Den japanske font – et cdomslag

2010:  Noget om fremtiden – et magasindesign

2009:  Om at være til – et bogomslag

2008:  Landskab med fugl – et vinylomslag

2007:  Trommeslageren i New York – et logodesign

2006:  Omstridt – et kunstnersamarbejde og et cdomslag

2005:  At ramme med æstetik – et salgskatalog

2004:  Ordet er en bygning – et logodesign

2003:  Kultur til hele livet – et magasindesin

2002:  Venlig elegance – et logodesign

2001:  Forfatteren hadede det – et prisbelønnet bogomslag

2000:  Et møde mellem genrer – et cdomslag

1999:  Yes, det er mors band – et cdomslag

1998:  Respekt for halvfjerdserne – et logo-redesign

samt

 DEN VISUELLE OMFAVNELSE, soloudstillinger 2015 / 2016