2015: DEBAT MAGASIN / KØBENHAVNS STIFT

ANDET KAPITEL. Noget om at layoute med højt til himlen og at lade elementerne tale for sig selv.

NOTER OG ANEKDOTER

Det ene øjeblik registrerer man sin nye virksomhed. Det næste øje­blik fylder den atten år, og jeg stirrer på det lille cvr-nummer, som har fulgt mig så trofast.

Dette er en hyldest til mit fag og ikke mindst de menne­sker, der har betroet mig at klæde deres pro­jekter visuelt på. For hvert af de atten år vil jeg præ­sen­tere en opgave eller et sam­arbej­de, der indledtes i den periode. Med noter, anek­doter og rørstrømsk­hed.

Her er dit liv, nu for cvr-numre.

KUNST OG KIRKE
Det varmer mit hjerte, når en instans som Københavns Stift deler sin tale­tid med samtids­kunsten. DEBAT Magasin er stiftets årsmagasin, og hver af bladets forsider viser et samtidsværk, nogle af dem lavet specielt til magasinet. Ikke bare en billedkommentar til et emne – billederne bliver en samtale i sig selv.

PROCESSEN
Fra redaktionen var der et ønske om masser af luft, og layoutet er karakteriseret ved netop den rigelige plads rundt om den tætte tekstblok. For at binde det hele sammen bruger jeg et overdådigt begyndelsesbogstav – som også er en reference til ældre kirkebøger. Forsiden er holdt stramt todelt, så billedet er fri af tekst, og brydes af det håndskrevne tema, der som et lille logo gentages på siderne.

DEBAT Magasin

Forsidekunstnere: Morten Schelde (2015), Maj Britt Boa (2016), Gudrun Hasle (2017)
NOMINERING: Bedste redesign
MDID DESIGNPRISER 2016

“DEBAT Magasin er klassisk magasinhåndværk. Levende og indbydende layout med god vekslen mellem de grafiske elementer – det gør læseoplevelsen dynamisk. Fangende forside og virkelig mange smukke og fede opslag.”

Chris Pedersen, kulturjournalist & konsulent på magasinet, om DEBAT 2015

DEBAT Magasin bliver til: Forsideskitser